Matagro s.r.o.Matagro s.r.o. - certifikovaná Ekofarma

Matagro s.r.o. hospodaří na zhruba 800 hektarech převážně luk a pastvin provozovaných v režimu ekologického hospodaření v okolí vesničky Ošelín v Plzeňském kraji. Nachází se v bezprostřední blízkosti dálnice D5.

Historicky se v devadesátých letech transformoval jeden z největších zemědělských podniků v bývalém Československu Státní statek Tachov na mnoho nesourodých subjektů. Jedním z nich byl i ZaS Ošelín později Matagro.

Od roku 2012 je statek v držení současných majitelů. V současné době tak podnik provozuje dvě střediska. Hlavní adresou je Ošelín 35, kde je soustředěna mechanizace a zároveň zde sídlí současný správce statku a středisko živočišné výroby v nedaleké obci Damnov, kde je zázemí pro chovaný hovězí dobytek. Ten je pak v pastevní sezoně umisťován do třech ucelených pastevních areálů o celkové výměře zhruba 300 ha. V romantické krajině západních Čech se za dodržování pravidel ekologického zemědělství staráme o tři stáda.

V současné době je nosným programem produkce zástavu. Ten je, krom nejlepších jaloviček ponechaných do vlastního chovu (uzavřený obrat stáda), prodáván především do zahraničí. V současnosti vlastní výkrm neprovádíme nicméně je to jedním z cílů rozšíření našich aktivit. Plemenem na které se specializujeme, je masný francouzský skot Limousine. V základním stádě čítajícím přes 200 matek zatím netvoří 100%, ale pečlivým převodním křížením a z části nákupem kvalitních zvířat se k vysněnému ideálu blížíme…Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.Matagro s.r.o. - certifikovaná Ekofarma
Chov skotu

Na obsahu pracujeme

Chov skotu

Poskytování služeb v zemědělství

Na obsahu pracujeme

Poskytování služeb v zemědělství
Hospodaření v souladu s přírodou

Produkty

Na obsahu pracujeme

Kontakty

Chci více informací

Na obsahu pracujeme

Kontakty

Chci jezdit na koni

Na obsahu pracujeme

Kontakty